Om meg

Nose, Chin, Smile, Jaw, Iris, Collar, Wrinkle

Rune Skansen er 45 år og gestaltterapeut MNGF*

Jeg har erfaring med temaer som identitet og relasjoner, ensomhet, nedstemthet, angst, traumer, overgrep, mobbing, arbeidskonflikter, skolevegring, spill og avhengighet, sorg og ulike former for kriser.


For meg er det viktig at terapien gjenspeiler livet selv. Det at vi kommer i situasjoner der vi trenger støtte, veiledning, en god samtalepartner eller terapi, betyr ikke at vi er syke. Likevel kan det være godt å få hjelp til å utvikle og ivareta seg selv gjennom ulike faser av livet.


Du trenger ingen henvisning fra fastlege eller andre for å booke time hos meg. Jeg har kort ventetid og alle aldersgrupper er velkomne. Per i dag har jeg klienter i aldersgruppen 15-93 år. Rundt meg har jeg et stort nettverk av terapeuter slik at jeg ved behov også kan henvise deg til andre terapeuter.


I halvannet år har jeg drevet terapi fra eget kontor i Lillestrøm før jeg 1. september 2022 flyttet til Bli Z på Aurskog.

* Tittelen MNGF betyr at terapeuten er medlem av Norsk Gestaltterapeutforening. Dette skal være din garanti for at tilbudet er kvalitetssikret. For å få tittelen Gestaltterapeut MNGF, er det minstekrav om en 4-årig EAGT-akkreditert utdanning etter fullført Bachelorgrad. I tillegg inngår det en klage og forsikringsordning for å sikre deg som klient. Det er krav til 112 timer dokumentert PFO (profesjonell, faglig oppdatering) hvert tredje år.

Nose, Chin, Smile, Jaw, Iris, Collar, Wrinkle

Rune Skansen er 47 år og gestaltterapeut MNGF*

Om meg

Nose, Chin, Smile, Jaw, Iris, Collar, Wrinkle

Rune Skansen er 47 år og gestaltterapeut MNGF*

Jeg har erfaring med temaer som identitet og relasjoner, ensomhet, nedstemthet, angst, traumer, overgrep, mobbing, arbeidskonflikter, skolevegring, spill og avhengighet, sorg og ulike former for kriser.

For meg er det viktig at terapien gjenspeiler livet selv. Det at vi kommer i situasjoner der vi trenger støtte, veiledning, en god samtalepartner eller terapi, betyr ikke at vi er syke. Likevel kan det være godt å få hjelp til å utvikle og ivareta seg selv gjennom ulike faser av livet.

Du trenger ingen henvisning fra fastlege eller andre for å booke time hos meg. Jeg har kort ventetid og alle aldersgrupper er velkomne. Per i dag har jeg klienter i aldersgruppen 15-93 år. Rundt meg har jeg et stort nettverk av terapeuter slik at jeg ved behov også kan henvise deg til andre terapeuter.

I halvannet år har jeg drevet terapi fra eget kontor i Lillestrøm før jeg 1. september 2022 flyttet til Bli Z på Aurskog.

Rune Skansen er 47 år og
gestaltterapeut MNGF*

Nose, Chin, Smile, Jaw, Iris, Collar, Wrinkle

Om meg

Om meg

* Tittelen MNGF betyr at terapeuten er medlem av Norsk Gestaltterapeutforening. Dette skal være din garanti for at tilbudet er kvalitetssikret. For å få tittelen Gestaltterapeut MNGF, er det minstekrav om en 4-årig EAGT-akkreditert utdanning etter fullført Bachelorgrad. I tillegg inngår det en klage og forsikringsordning for å sikre deg som klient. Det er krav til 112 timer dokumentert PFO (profesjonell, faglig oppdatering) hvert tredje år.