Book

Bli sett

Uansett hva som bringer deg til terapi, vil jeg kunne tilby samtaler og støtte i trygge omgivelser. Jeg ønsker deg velkommen til å ta kontakt eller til å booke time for en første samtale!
Plant, Amber, Water, Gold, Grass
Flower, Plant, Twig
Navnet Bli Z er et enkelt ordspill som fremhever det viktigste behovet vi som menneske har. Vi trenger å bli sett! At mange ønsker støtte i form av terapi eller veiledning av en profesjonell terapeut er derfor helt naturlig.
Flere og flere går jevnlig i terapi for å ta vare på seg selv, utvikle seg eller fordi de har opplevd noe som de ønske å dele i fortrolighet. Noen går jevnlig i terapi over en lengre periode. Andre søker hjelp når de står fast eller opplever en vanskelig situasjon i livet, eller når de ønsker støtte og veiledning i forbindelse med et valg de må ta.
Dine ønsker og behov vil være helt unike for deg. Her er likevel noen eksempler på tema som andre har valgt å bringe med seg til terapien:
Ensomhet
Eksistensielle spørsmål
Sorg
Egenutvikling
Familiekonflikter
Nedstemthet
Angst
Samlivsbrudd
Grensesetting
Forholdet til kropp og spising
Vonde minner
Frykt for fremtiden
Viktige valg
Selvtillit

Ensomhet

Eksistensielle spørsmål

Dine ønsker og behov vil være helt unike for deg.
Her er likevel noen eksempler på tema som andre har valgt å bringe med seg til terapien:

Samlivsbrudd

Sorg

Familiekonflikter

Egenutvikling

Nedstemthet

Viktige valg

Grensesetting

Frykt for framtiden

Forholdet til
kropp og spising

Vonde minner

Grensesetting

Selvtillit

Klikk her for
timebestilling

Uansett hva som bringer deg til terapi, vil jeg kunne tilby samtaler og støtte i trygge omgivelser. Jeg ønsker deg velkommen til å ta kontakt eller til å booke time for en første samtale!

Book